Design of Experiments (DOE-I)

Design of Experiments (DOE-I)

Aantal dagen:4
Prijs: € 1950

Aanbevolen voorbereidende cursus:

Ondersteunen van beslissingen via de klassieke statistiek
Prijs: € 300
Zoek geplande trainingen

EFFICIENT EXPERIMENTEREN
Research & Development: het zoeken naar nieuwe producten en het verbeteren van bestaande processen. Velen realiseren zich dat dit slechts op één manier efficiënt en optimaal kan gebeuren: met Design Of Experiments. Deze aanpak leidt niet alleen gegarandeerd tot het vooropgestelde doel, het kost bovendien een minimaal aantal experimenten. Op voorwaarde dat rekening gehouden wordt met de karakteristieken van het toepassingsgebied: de optimale experimenteerstrategie voor chemische toepassingen zal verschillen van deze voor bijvoorbeeld de automobielindustrie. Vandaar de specifieke context van deze cursus.

CURSUSOPZET
In deze cursus komen naast de onderaan vermelde onderwerpen ook uitgebreide oefensessies aan bod. De cursus omvat eveneens een Experimental Design "game": de cursisten werken in één dag een volledig probleem uit, van probleemanalyse tot rapportage, dit aan de hand van gesimuleerde experimenten.

DOELSTELLING
Aan het eind van deze vierdaagse cursus beschikken de deelnemers over de volgende bagage, bruikbaar in vele praktijksituaties: het correct formaliseren van het probleem, gefundeerde selectie en de constructie van een geschikt design, en de statistische analyse van standaard designs.

CURSUS INCLUSIEF FOLLOW-UP COACHING
Elke deelnemer aan DOE-I kan na de cursus beroep doen op onze gratis individuele follow-up coaching. Dit houdt in dat elke cursist, na het toepassen van de cursusmaterie op eigen cases, het advies en / of de ondersteuning van de trainer kan inroepen. Dit omvat een individuele follow-up sessie met de trainer en telefonische ondersteuning. Lees onze algemene voorwaarden.

DOELGROEP EN VOORKENNIS
Deze cursus richt zich enerzijds tot hen die de eerste stappen willen zetten in het actief gebruik van Experimental Design, maar ook tot hen die meer inzicht willen verwerven in designs en de interpretatie van de statistische analyse.
Van de deelnemers aan DOE-I wordt verwacht dat ze een grondige kennis bezitten van een aantal statistische technieken (normal probability plot, betrouwbaarheidsintervallen, toetsen, Type I & Type II fouten, power, ANOVA, regressie). Een ideale voorbereiding vormt dan ook de 2-daagse cursus 'Statistiek in de Prakijk - de essentie'.
Het is echter ook perfect mogelijk de nodige kennis door zelfstudie op te bouwen. Het zelfstudiepakket bestaat uit het lesmateriaal van de cursus 'Statistiek in de Praktijk', inclusief opgaven en oplossingen van de oefeningen.

CURSUSINHOUD

 • One Variable At a Time versus Experimental Design
 • Het concept van interagerende variabelen
 • Replicatie, 2-level blocking variabelen en randomisatie
 • 2-level designs: Full Factorial, Fractional Factorial, Minimum-Run designs, Foldover designs, Confounding, Resolutie
 • Multi-level Response-Surface-Model designs
 • Power berekeningen
 • Analyse van de resultaten met behulp van variantie analyse 
 • Residu analyse en grafische validatie
 • Visualisatie van resultaten
 • Responstransformatie
 • Multi-respons optimalisatie
 • Experimental Design game

PRAKTISCH
Elke cursusdag gaat door van 9.00 tot ca. 17.00 uur. De kostprijs vermeld op het aanmeldingsformulier is inclusief lunches, cursusnota’s, de individuele follow-up coaching én één jaar toegang tot de DOE-in-Practice gids via de Sherpa-app: een stap-voor-stap begeleiding bij het opzetten van proeven en de statistische analyse van data.
Aanmelden kan tot ten laatste 20 dagen voor aanvang.