Statistical Quality Control (SQC)

Statistical Quality Control (SQC)

Aantal dagen:2
Prijs: € 800
Zoek geplande trainingen

WAAROM EEN SPECIFIEKE SQC CURSUS?
SPC (Statistical Process Control) kan ruwweg omschreven worden als ‘het gebruik van controlekaarten’, de betekenis van SQC (Statistical Quality Control) is veel ruimer. Het omvat SPC, Capability Analysis en Measurement System Analysis (MSA). De wijze waarop SPC echter in de meeste handboeken en cursussen wordt aangebracht, is te weinig toegespitst op de typische problematiek van complexe processen waardoor standaard methoden vaak niet direct toepasbaar blijken. Ook de specifiteiten van het meetsysteem dienen expliciet in rekening gebracht te worden, gezien hun implicatie op de desbetreffende statistieken.
In deze cursus wordt expliciet rekening gehouden met specifieke noden en worden varianten en uitbreidingen op de klassieke SPC voorgesteld.

CURSUSOPZET
In deze 2-daagse cursus worden theorie afgewisseld met praktische oefeningen. Alle voorbeelden en oefeningen zijn gebaseerd op chemische processen.
Als extra naslagwerk wordt het boek “Introduction to Statistical Quality Control” van Douglas C. Montgomery sterk aanbevolen.

DOELSTELLING
Doel van deze cursus: een grondige introductie bieden in SQC, met klemtoon op typische situaties uit de procesindustrie: one-at-a-time sampling, short-run processen, batchprocessen, seriële correlaties (“drifts”) en complexe metingen.

DOELGROEP EN VOORKENNIS
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze vertrouwd zijn met het materiaal behandeld in de cursus 'Statistiek in de Praktijk - de essentie'. Er is geen voorkennis omtrent SQC vereist.

CURSUSINHOUD

Inleidende statistiek voor SQC

  • Herhaling van 'Statistiek, de essentie'  

Standaard SQC 

  • Basisconcepten
  • Traditionele controlekaarten: X, X-bar, R, S, S2, MR2, p, np, c en u
  • Moving Average (MA) kaart, Exponentially Weighted MA (EWMA) kaart, Cumulative Sum (CUSUM) kaarten
  • Process Capability: zinvol gebruik en randvoorwaarden

SQC voor meetsystemen / laboratoria

  • %R&r / Measurement Capability / Precisie tot tolerantie
  • Identificatie van variantiecomponenten: R&r study
  • Monitoring van meetsytemen en analyses 

SQC in de procesindustrie - specifieke oplossingen

  • Controlekaarten voor 'short run' processen en 'between-within batch' kaarten
  • Seriële correlatie: detectie en remedie

PRAKTISCH
Deze cursus wordt uitsluitend in-company aangeboden.