Statistiek in de Praktijk - de essentie

Statistiek in de Praktijk - de essentie

Aantal dagen:2
Prijs: € 900
Zoek geplande trainingen

STATISTIEK, de essentie
Deze compactere versie van de 3-daagse cursus ‘Statistiek in de praktijk’ behandelt een reeks essentiële statistische concepten, van beschrijvende statistiek over hypothesetoetsen, power en sample size berekeningen, tot ANOVA en regressie.

CURSUSOPZET
Terwijl in deze cursus sterk de nadruk ligt op praktische toepasbaarheid, is hij vooral bedoeld als voorbereiding voor andere cursussen, om deelnemers aan deze cursussen een solide achtergrond te bieden. Indien de focus op toegepaste statistiek ligt, bevelen we de 3-daagse cursus Statistiek in de Praktijk aan, waarin meer tijd besteed wordt aan oefeningen en een aantal gevorderde aspecten van ANOVA en regressie.

CURSUS INCLUSIEF FOLLOW-UP COACHING
Elke deelnemer kan na de cursus beroep doen op onze gratis individuele follow-up coaching. Dit houdt in dat elke cursist, na het toepassen van de cursusmaterie op eigen cases, het advies en / of de ondersteuning van de trainer kan inroepen. Dit omvat een individuele follow-up sessie met de trainer en telefonische ondersteuning. Lees onze algemene voorwaarden.

DOELSTELLING
Hoewel in eerste instantie bedoeld als basis waarop andere cursussen verder bouwen, resulteert deze cursus op zich eveneens in tal van eye-openers. Bovendien zullen deelnemers met het verworven inzicht conclusies in de dagelijkse praktijk degelijk (statistisch) kunnen onderbouwen.

DOELGROEP EN VOORKENNIS
Deze cursus richt zich in eerste instantie tot wie nood heeft aan een degelijke basis in statistisch denken, als voorbereiding voor meer gevorderde cursussen zoals Design Of Experiments of SQC.
Er is geen voorkennis vereist.

CURSUSINHOUD

Dag 1

 • Beschrijvende statistiek
  • Grafische technieken: scatterplot, histogram, dotplot, boxplot, normal probability plot
  • Beschrijvende statistieken: gemiddelde, mediaan, variantie, IQR, ...
 • ‘Good Data collection Practice’
  • Representatieve sampling
  • Paarsgewijze vergelijkingen
 • Het werken met random variabelen (kansverdelingen)
  • Eigenschappen van de verdeling van continue random variabelen
  • De normaalverdeling en haar afgeleiden (de z, χ2, t en de F-verdeling)

Dag 2

 • Betrouwbaarheidsintervallen voor gemiddelden, verschillen in gemiddelden en varianties
 • Hypothesetoetsen 
  • Hypothesetoetsen via betrouwbaarheidsintervallen
  • Klassieke hypothesetoetsen
  • Statistisch significant versus praktisch relevant
  • Type I en Type II fouten
  • Bepaling van de power en steekproefgrootte
 • One-way ANOVA (fixed effects)

Een aantal cases & toepassingen:

 • Detecteren en aantonen van een verandering in een proces
 • kwantificeren en beoordelen van het verschil tussen twee producten of systemen
 • berekenen van de hoeveelheid data nodig om een bepaalde verbetering te kunnen detecteren
 • onderzoeken van het effect van verschillende types van een component op de product eigenschappen
 • onderzoeken van het effect van een proces parameter op een karakteristiek

PRAKTISCH
Elke cursusdag gaat door van 8.30 uur tot ca. 17.00 uur. De kostprijs vermeld op het aanmeldingsformulier is inclusief lunches, cursusnota’s, de individuele follow-up coaching én één jaar toegang tot de Statistics-in-Practice gids via de Sherpa-app: een stap-voor-stap begeleiding bij het opzetten van proeven en de statistische analyse van data.
On-line aanmelden kan tot ten laatste 20 dagen voor aanvang.