Statistical Quality Control (SQC)

Statistisch onderbouwde procesmonitoring en procescontrole: klassieke en nieuwe benaderingen.

DOELSTELLING

Het doel van deze cursus is een grondige introductie bieden in SQC, met klemtoon op typische situaties uit de procesindustrie: one-at-a-time sampling, short-run processen, batchprocessen, seriële correlaties (“drifts”) en complexe metingen.

DOELPUBLIEK EN VOORKENNIS

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze vertrouwd zijn met het materiaal behandeld in de cursus ‘Statistiek in de Praktijk – de essentie’. Er is geen voorkennis omtrent SQC vereist.
De cursus richt zich tot mensen die werken in de procesindustrie, of dat nu chemisch is of farmaceutisch, biologisch of puur fysisch. Of u nu verantwoordelijk bent voor het productieproces, de kwaliteitscontrole of een bepaalde laboratoriumanalyse, u zult deze cursus direct kunnen gebruiken.

CURSUSOPZET

In deze cursus worden theorie afgewisseld met praktische oefeningen. Alle voorbeelden en oefeningen zijn gebaseerd op chemische processen.

CURSUSINHOUD

Inleidende statistiek voor SQC
Standaard SQC

 • Basisconcepten
 • Traditionele controlekaarten: X, X-bar, R, S, S2, MR2, p, np, c en u
 • Moving Average (MA) kaart, Exponentially Weighted MA (EWMA) kaart, Cumulative Sum (CUSUM) kaarten
 • Process Capability: zinvol gebruik en randvoorwaarden

SQC voor meetsystemen / laboratoria

 • %R&r / Measurement Capability / Precisie tot tolerantie
 • Identificatie van variantiecomponenten: R&r study
 • Monitoring van meetsytemen en analyses

SQC in de procesindustrie – specifieke oplossingen

 • Controlekaarten voor ‘short run’ processen en ‘between-within batch’ kaarten
 • Seriële correlatie: detectie en remedie

CASES & TOEPASSINGEN

 • constante kwaliteit leveren in productie
 • betrouwbaarheid garanderen van een laboratoriumanalyse
 • bepalen welke factoren een analyseresultaat kritisch beïnvloeden
 • monitoren van het aantal incidenten per maand
 • projecten van kwaliteitsverbetering van een product

Inhoudstafel

Meer informatie over deze training