Design of Experiments – Custom Design

Categorische variabelen en optimal design

DOELSTELLING

In deze cursus komt een aantal uitbreidingen van de standaard design aanpak aan bod (behandeld in DOE-I). Deze uitbreiding biedt een oplossing in frequent voorkomende praktijksituaties, met name categorische variabelen (bv. type additief) en situaties met gecombineerde constraints op de factoren. Met de verworven kennis van DOE-I en van deze uitbreiding, hebben de deelnemers voldoende bagage om voor nagenoeg elke praktijksituatie een geschikt design op te stellen en te analyseren.

DOELPUBLIEK EN VOORKENNIS

Deze cursus is bedoeld voor wie in de praktijk te maken heeft met categorische variabelen en/of situaties waarvoor symmetrische designs niet mogelijk zijn. Van de deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat ze DOE-I gevolgd hebben. De voorbeelden zijn ontleend uit de procesindustrie en zal mensen uit die wereld het meest aanspreken.

CURSUSOPZET

De cursus bouwt verder op wat in DOE-I behandeld werd. In het deel optimaal design wordt vooral ingegaan op het genereren en evalueren van optimale designs en minder op de statistische analyse van de experimenten.
De theorie wordt ook telkens geïllustreerd aan de hand van oefeningen op PC.

CURSUSINHOUD

  • Categorische variabelen: klassieke designs en de analyse hiervan
  • Evaluatie van designs: hoe nauwkeurig zal het resulterende model zijn, welke effecten kan ik eenduidig bepalen, conditiegetal, VIF, D/G Efficiëntie, Fraction of Design Space (FDS)
  • Optimale designs: optimale configuratie van experimenten indien er constraints aan het systeem werden opgelegd en symmetrische designs niet mogelijk zijn

CASES & TOEPASSINGEN

  • studies waarin een keuze gemaakt moet worden uit diverse alternatieven, zoals het materiaal dat wordt gebruikt, of het apparaat waarmee wordt gewerkt, of de geometrie van de reactor, of de locatie waar de experimenten worden uitgevoerd
  • studies met heel specifieke eisen aan de instellingen die kunnen worden onderzocht, niet alleen: “de temperatuur moet liefst tussen de 70 en de 80 °C liggen”, maar ook: “bij lage temperatuur doen we wat we willen, maar bij hoge temperatuur kunnen we de koeling niet laag zetten”

Inhoudstafel

Meer informatie over deze training