Design of Experiments (DOE-I)

DoE voor de chemie en aanverwante industrieën - Efficiënte ontwikkeling van processen en producten; van exploratie tot optimalisatie.

DOELSTELLING

Aan het eind van deze cursus beschikken de deelnemers over de volgende bagage, bruikbaar in vele praktijksituaties: het correct formaliseren van het probleem, gefundeerde selectie en de constructie van een geschikt design, en de statistische analyse van standaard designs.

DOELPUBLIEK EN VOORKENNIS

Deze cursus richt zich enerzijds tot hen die de eerste stappen willen zetten in het actief gebruik van Experimental Design, maar ook tot hen die meer inzicht willen verwerven in designs en in de interpretatie van de statistische analyse. De voorbeelden komen uit industriële R&D en zullen mensen uit die wereld direct aanspreken. Als u twijfelt of deze cursus juist voor uw werk geschikt is, neem dan contact met ons op om te zien of uw specifieke vragen aan bod kunnen komen.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een grondige kennis bezitten van een aantal statistische technieken (normal probability plot, betrouwbaarheidsintervallen, toetsen, Type I & Type II fouten, power, ANOVA, regressie). De cursus ‘Statistiek in de Praktijk (SIP)’ vormt een excellente basis voor DOE-I.

CURSUSOPZET

In deze cursus komen naast de onderaan vermelde onderwerpen ook uitgebreide oefensessies aan bod. De cursus omvat eveneens een Experimental Design “game”: de cursisten werken in één dag een volledig probleem uit, van probleemanalyse tot rapportage, dit aan de hand van gesimuleerde experimenten.

CURSUSINHOUD

 • One-Variable-At-a-Time versus Experimental Design
 • Het concept van interagerende variabelen
 • Replicatie, 2-level blocking variabelen en randomisatie
 • 2-level designs: Full Factorial, Fractional Factorial, Minimum-Run designs, Foldover designs, Confounding, Resolutie
 • Multi-level Response-Surface-Modelling designs
 • Power berekeningen
 • Analyse van de resultaten met behulp van variantie analyse
 • Residu-analyse en grafische validatie
 • Visualisatie van resultaten
  Responstransformatie
 • Multi-respons optimalisatie
 • Experimental Design game

CASES & TOEPASSINGEN

 • Voor een chemische synthese de meest invloedrijke factoren vinden uit een hele reeks kandidaten.
 • Optimaliseren van een chemische synthese.
 • Optimalisatie van een extrusieproces, een chemisch process of een analytische procedure.
 • De robuustheid van een meetproces onderzoeken.

Inhoudstafel

Meer informatie over deze training