Spectroscopische Calibratie

Spectroscopische (multivariate) regressiemodellen als alternatief voor lab analyses.

DOELSTELLING

Het doel van deze cursus is in eerste instantie het gevoel voor multidimensionaal denken te ontwikkelen. De deelnemers leren in te zien dat zowel het visualiseren van informatie in grote datasets, als het berekenen van multivariate regressiemodellen een multivariate aanpak vergen. Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers een solide basis voor het correct berekenen en valideren van predictieve regressie- en classificatiemodellen.

DOELPUBLIEK EN VOORKENNIS

Doelpubliek en voorkennis
Deze cursus richt zich enerzijds tot hen voor wie het domein van multivariate calibratie nog ongekend terrein is, evenals voor hen met al enige praktijkervaring, maar zonder of met onvoldoende kennis van de onderliggende methoden. Hij viseert voornamelijk procesingenieurs, Labmanagers, en verantwoordelijken voor het functioneren van één of meer spectrometers.

CURSUSOPZET

Spectroscopische calibratie omvat méér dan het aanreiken van data aan het software pakket en de rapportage van de numerische resultaten. Alle stappen noodzakelijk voor het welslagen van een spectroscopische calibratie komen in deze cursus aan bod: van sample selectie over validatie en interpretatie van de modellen, tot en met richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik, onderhoud en de update van de berekende modellen in de toekomst. De behandelde theorie telkens afgewisseld met “real-life” oefeningen op PC

CURSUSINHOUD

 • NIR introductie
 • Exploratieve Multivariate Analyse
  • Visualisatie van informatie in grote datasets
  • Principale Componenten Analyse (PCA)
  • Cluster analyse: zoeken naar groepen van gelijkaardige samples
 • Basisprincipes van calibratietechnieken
  • Multipele Lineaire Regressie (MLR)
  • Principale Componenten Regressie (PCR)
  • Partial Least Squares (PLS)
 • Interpretatie van calibratiemodellen
 • Modelvalidatie
 • Preprocessing en schaling van spectra
 • Detectie van outliers en niet-lineariteiten
 • Predictie met behulp van calibratiemodellen
 • Selectie van calibratiemonsters
 • Standaardisatie van calibratiemodellen
 • Monitoren van de performantie van (on-line) calibratiemodellen

Inhoudstafel

Meer informatie over deze training